Rentier - Kancelaria ubezpieczeniowa

"Rentier"

Kancelaria ubezpieczeniowa

Błąd
  • XML Parsing Error at 1:797. Error 9: Invalid character

Ubezpieczenia komunikacyjne

Drukuj PDF

UBEZPIECZENIA Komunikacyjne

Ubezpieczenie Pojazdw Mechanicznych OC (obowi?zkowe)-ubezpieczenie chroni Lub posiadacza do kieruj?cego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkd trzecim osobom wyrz?dzonych. Zak?ad Ubezpiecze? wyp?aca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego.

Ubezpieczenie Auto CascoAuto-Casco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym przeznaczonym dla u?ytkownikw Pojazdw Mechanicznych.

Ubezpieczenie NNWK- Ubezpieczenie obejmuj?ce najwi?ksze trwa?e nast?pstwa nieszcz??liwych samochodowych wypadkw, takie jak ?mier? i niezdolno?? do pracy.
Pomoc -ubezpieczenie Assistance XXI Mo?e by? kontynuacji gwarantem Twojej podr?y i Twoich bliskich w razie kolizji, wypadku, awarii Technicznej, kradzie?y Cz??ci sk?adowych Lub calego dewastacji Lub pojazdu, z sytuacji skorzystasz ubezpieczenia Assistance w, Gdy Twj samochd na terenie Polski ulegnie uszkodzeniu w Czasie kolizji Lub wypadku Drogowego i B?dzie Musia? by? holowany do warsztatu wskazanego innego Lub przez Ciebie miejsca.j
Zielona karta (dotyczy SPOZA Krajw UE) --Posiadaj?c Zielon? Kart? b?dziesz chroniony przed finansowymi skutkami szkd wyrz?dzonych Innym u?ytkownikom drg podczas Zagranicznych wyjazdw.